23/10/2008

vườn sau

ôm vai vuốt tóc người thương
vườn sau gió thoảng mùi hương hoa quỳnh
dụi đầu nhỏ nhẹ tâm tình
em xa mấy tháng nhớ mình thèm hơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP