09/03/2009

chị nhạn

những chiều cũ ngõ sâu lầy lội
chị đội mưa đi bán hàng rong
nuôi đàn em mồ côi thơ dại
bao đắng cay vẫn một tấm lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP