15/03/2009

đêm vắng

sau bữa nhậu cô nương ngỏ ý
đi về cùng nói chuyện văn chương
đến chỗ khuất nhìn quanh mỗ kéo
phẹc-mơ-tuya ra đụ góc đường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP