01/03/2009

tối ở Second Cup

buổi tối ra quán Second Cup
thấy teens hở mông tụm nhau ngồi
uống ngụm cà phê sinh chỉ muốn
làm chiếc quần jean đáy ngắn thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP