10/11/2010

bùn mỏ Cao Bằngđập là đất chắn khe đồi
lúc cống dưới vỡ bùn trôi ùn ùn
quản lý quặng mỏ đầu bùn
vét bùn chị tức giận run cả người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP