10/02/2012

nói chuyện trí thức


Gs Ngô Bảo Châu (ảnh: Duy Thanh - báo Tuổi Trẻ)

thầy tôi bảo con ơi
trí thức đâu chỉ là lao động trí óc
có học là một chuyện
nhưng cái nhìn trí thức phải rộng
suy nghĩ phải sâu
nhất là cần phải có tấm lòng
với quê hương
với dân tộc

thầy biết có nhiều bậc cha mẹ
cực khổ nuôi cho con ăn học
đến nơi đến chốn
đỗ đạt bằng cấp cao
đâu chỉ để mong con mình tiến thân
hưởng vinh hoa phú quý
có chức tước có địa vị
có bổng lộc cơ quan hay nhà nước ban cho
mà còn để cho con mình thành nhân
biết lo cái lo người khác

thầy tôi còn bảo con ơi
trí thức là người có trách nhiệm
phản biện xã hội
thấy chính quyền áp bức dân
là phải lên tiếng
thấy điều gì sai trái luân thường đạo lý
là phải lên tiếng
trí thức là những người dám nói ra sự thật
dù con có bị tước đoạt
tất cả những gì con đang có
của cải
quyền lợi
địa vị
danh vọng
dù con có bị nguy hại
đến bản thân và gia đình
con vẫn phải nói tiếng nói lương tâm

các bạn xem
thầy dạy tôi nghiêm minh như thế
thì tôi còn cãi làm sao?
thành ra tôi có tội nghiệp
ông giáo sư Ngô Bảo Châu
và cảm thông bao nhiêu đi nữa
tôi cũng đành phải vâng dạ
mà lãnh ý thầy thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP