08/01/2013

bìa sách đẹphình bìa sách cuốn bên thắng cuộc
ai trình bày thật đáng tuyên dương
thay vì mặt đoàn quân chiến thắng
lại vênh ra những cái loa phường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP