31/01/2013

chàng bảo thật đấychở xe hơi chẳng thú bằng
[vừa cười vừa nói mắt chàng khẽ nheo]
lúc em ngồi sau ôm eo
chiếc xe đạp cũ anh đèo em đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP