21/01/2013

dụ ngọthắn dụ ngọt ngày mai tận thế
đêm nay mình cho hết với nhau
em cười bảo anh về với vợ
cho hết xong em sẽ tính sau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP