16/01/2013

đổ lỗikẻ kia than tách trà của Nhật
mong manh nên rửa tách vỡ hoài
sư* bảo không nên đổ lỗi tách
lỗi tại người rửa tách mạnh tay

* Thiền sư Suzuki Roshi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP