26/01/2013

thật không hiểu nổi


Đại tá Trần Đăng Thanh

lãnh đạo ta thật không hiểu nổi
trước ý đồ Trung Quốc xâm lăng
không hiệu triệu toàn dân cứu nước
lại rắt gieo tư tưởng đầu hàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP