07/03/2013

chuyện đại LÚmỗi khi các con làm điều gì dại dột
mẹ tôi hay chép miệng bảo
không có cái dại nào giống cái dại nào

mấy hôm nay đọc tin cả nước xôn xao
về lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
qui chụp các luồng ý kiến chính đáng
trong kiến nghị sửa đổi hiến pháp của 72 nhân sĩ và trí thức
là suy thoái chính trị tư tưởng và đạo đức
tôi cũng phải chép miệng nói trên đời thật
không có cái lú nào giống cái lú nào

cái lú của Tổng Trọng là ở đâu?
một nhà bình luận uy tín [1] đã tóm tắt:
lú không biết những quy tắc chính trị tiến bộ của thế giới
lú không biết Đảng CS nên chọn cách nào để hạ cánh an toàn
cái lú lớn nhất là đã khinh thường dân tộc Việt Nam

ai trong Bộ Chính trị đọc chắc cũng phải giật mình
thấy Tổng Trọng đúng là đại lú khi gây sự với nhân dân

tôi nghĩ chuyện lú lẫn suy cho cùng
cái hại của người dân bình thường lú
là chuyện cá nhân hay gia đình
nhưng thành phần lãnh đạo nhà nước mà lú
từ Tổng bí thư Đảng lú
Chủ tịch Nhà nước lú
Thủ tướng lú
Chủ tịch Quốc hội lú
cả Bộ Chính trị lú
khi dựa vào quyền lực của thực dân Trung Quốc
để duy trì sự sinh tồn của Đảng
mà không cần biết tham vọng bành trướng của Bắc Kinh
thì tai họa mất nước... thật khôn lường

tôi nghĩ trách nhiệm cuối cùng là của nhân dân
đã đến lúc chưa quyết định lật thuyền? [2]

[1] Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng trong bài Lú nhỏ và lú lớn đăng trên Người Việt Online ngày 26-2-2013
[2] "Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP