17/03/2013

họ ganh


Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải Netizen 2013

các bloggers đấu tranh dân chủ
được quốc tế liên tiếp vinh danh
báo Nhân Dân đăng bài phản đối
bạn tôi cười nói bởi họ ganh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP