28/03/2013

nghịch lý hữu nghịcòn ai tin chủ trương bốn tốt
với phương châm mười sáu chữ vàng
khi Trung Quốc hung hăng nổ súng
bắn cháy tàu đánh cá Việt Nam?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP