03/03/2013

thang lưỡimuốn leo chức trưởng phòng chẳng dễ
cái thang tiền em đã bắc cao
thế mà vẫn chưa đạt bác ạ
vậy thì còn thang lưỡi chú đâu?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP