21/03/2013

đường lên trờiở nhân thế có đường núi nọ
người nào đi cũng thấy thảnh thơi
con đường ấy khởi từ lương thiện
sư bác kêu đường ấy lên trời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP