04/06/2013

nửa mảnh trăngđêm nay trăng chỉ còn nửa mảnh
em chỉ còn dư ảnh trong tôi
giường đơn tôi đắp chăn đọc truyện
buồn tha hương bất giác ngậm ngùi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP