02/06/2013

tâm công


Nguyễn Trãi (1380–1442)

trong cuộc chiến nhân văn
những con chữ võ trang sự thật
xông trận đánh tâm công

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP