12/06/2013

truyện thiền: ốc đảođoàn lữ hành lạc trong sa mạc
hai trong bọn gặp một bức tường
mừng rỡ nhìn sang thấy ốc đảo
hồ nước trong xanh dưới ánh dương

một vị trèo qua tường đi mất
vị kia đói khát cũng định trèo
nghĩ sao quay ngược về lối cũ
dắt đám người còn lại đi theo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP