10/06/2013

vì muốn thức tỉnh lương tâm

Gửi BS Phạm Hồng Sơntôi bâng khuâng nghe tin anh bắt đầu tuyệt thực 7 ngày
vì anh ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ
một người tù bất đồng chính kiến
từ hai tuần nay đang tuyệt thực trong trại giam
để phản đối chế độ lao tù CS khắc nghiệt
sức chịu đựng con người có hạn
luật sư Cù Huy Hà Vũ có thể chết
mà lãnh đạo CS vẫn làm ngơ

tôi nghĩ ngoài chuyện anh muốn biểu lộ tinh thần liên đới
của những trí thức dấn thân
đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ
anh còn muốn thức tỉnh lương tâm
không chỉ của giới lãnh đạo CS độc tài chuyên chính
mà còn của tất cả người dân Việt Nam
đang vô cảm trước số phận tù nhân chính trị

nhiều người nghĩ tuyệt thực để phản kháng
sẽ chẳng đi tới đâu
vì lý lẽ của bạo quyền là bạo lực
tuyệt thực chỉ làm cho hao mòn thân xác
của người cương quyết đấu tranh
cho dù công luận thế giới có quan tâm
bọn ác vẫn trên ngôi ngạo mạn

tôi là một trong những người nghĩ khác
tuyệt thực là phương cách đấu tranh bất bạo động
cao cả nhất và hữu hiệu nhất của những cá nhân dũng cảm
sẵn sàng hy sinh mạng sống cho lý tưởng mình
không phải vô cớ mà tôi tin chắc như thế
mà vì tôi đã có dịp tìm hiểu, đọc sách và xem phim tài liệu
về cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ từ tay thực dân Anh Quốc
dưới sự lãnh đạo can trường của Thánh Gandhi
người đã nhiều lần chọn giải pháp tuyệt thực
để cảm hóa kẻ thù và đạt mục đích đấu tranh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP