23/07/2013

bệnh thời đạianh lau mắt kính xong buồn nói
dù bất công đau khổ ngập tràn
đa số chúng ta vẫn hưởng thụ
vì mình đều mắc bệnh vô can

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP