09/07/2013

cảm ơnbạn hiền* cho ta be rượu nhỏ
khát rượu từ nay túi sẵn be
uống ngụm cho mình ngụm cho bạn
ngất ngưởng trong thơ một giọng nhè

* hoàng xuân sơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP