12/07/2013

chị buồnlúc nào như cũng bận gì
anh chẳng thăm hỏi những khi ra vào
chị buồn than lấy nhau lâu
cho nên mình đã quên nhau mất rồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP