21/07/2013

dân chủ Nhật Bảnmỗi khi có sai lầm chính sách
xin lỗi dân ngay chẳng để lâu
lãnh đạo là do dân bầu
cho nên họ mới cúi đầu trước dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP