14/07/2013

nắng đầy sânmặc áo đi đâu tìm ra việc
hai năm hơn túng thiếu nợ nần
hũ gạo trong nhà gần cạn sạch
bước ra ngoài thấy nắng đầy sân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP