27/08/2013

bạn thiềnbạn rủ sông mê thuyền chèo chống
mừng lũ ta chung một pháp duyên
sư thuyết giảng đôi khi dí dỏm
cười không vang sao cũng rung thuyền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP