13/08/2013

cẩu bút![chuyện ở cà phê vỉa hè]

- con vật gì mũi thính nhất?
- chó.
- đúng! thế loài chó ngửi lùng hàng lậu gọi là gì?
- là chó nghiệp vụ.

- còn loài chó ngửi lùng tác phẩm văn học gọi là gì?
- ...? ...? là cẩu trệ.
- gọi là cẩu bút thì đúng ngữ cảnh hơn.
- cẩu bút... chưa nghe bao giờ, nhưng cũng được!
- nước nào cần chó nghiệp vụ?
- nước nào chả cần.
- thế nước nào cần cẩu bút?
- biết mà còn hỏi! @%$#%@!.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP