06/08/2013

một thờicải tạo qua song chắn tù
anh mơ thấy những cánh dù đang rơi
nhếch miệng anh nhớ một thời
sư đoàn Dù đánh tơi bời cộng quân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP