07/08/2013

trí thức thời đảng trịđảng bất cập mới dùng trí thức
vì nghi ngờ trí thức xưa nay
trí thức ngay cả những quan chức
tin đảng thì cũng chẳng mấy ai

nước ta đâu có thiếu nhân tài
cũng không thiếu những người chính trực
thà nghèo ăn cơm độn ngô khoai
chứ không muốn cầu vinh sống nhục

có phẩm tiết nên dân kính phục
nói những điều thuận lý xuôi tai
nhiều trí thức bất chấp tù tội
dám nói ra sự thật công khai

đến bao giờ đảng mới sửa sai
những chính sách phản dân hại nước ?
đến bao giờ tất cả trí thức
sẵn sàng mang sông núi trên vai ?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP