17/01/2014

biện pháp


Blogger Phạm Chí Dũng

bọn bỏ đảng ta cần thuyết phục
hay răn đe dùng đủ lý do
nếu chúng quyết gởi đơn từ
thì họp chi bộ khai trừ chúng ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP