04/01/2014

coi chừng khế chuachú Ba nói trong thông điệp đầu năm:

Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực
để lấy lại đà tăng trưởng nhanh
và phát triển bền vững.
Nguồn động lực đó phải đến
từ đổi mới thể chế
và phát huy mạnh mẽ
quyền làm chủ của nhân dân


vợ tôi kêu chớ vội mừng
tưởng là khế ngọt coi chừng khế chua!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP