01/01/2014

dạ lý hươngdạ lý hương ban đêm mới nở
sao đầu năm lại nở ban ngày
chị mỉm cười hoa khuyên anh đấy
bỏ Đảng thì hãy bỏ công khai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP