30/01/2014

lựa lờingư dân đánh cá biển Đông
bị tàu Trung Quốc tấn công tơi bời
chỉ dám gọi “tàu nước ngoài”
thông tấn nhà nước lựa lời đưa tin

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP