25/01/2014

thương hạibiểu tình chống Trung Quốc bị đánh
đau nhưng anh thương hại công an
bọn khuyển mã chỉ tuân theo lệnh
đàn áp dân của lũ Hán gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP