05/01/2014

tin đồn


Nguyễn Bá Thanh

nếu đúng từ khi ra Hà Nội
làm Trưởng ban Nội chính Trung ương
tai của bác mỗi ngày mỗi điếc
thì thật tôi thấy bất bình thường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP