21/02/2014

lão huynh họ nguyễnbia mua một két hăm bốn chai
thứ bẩy đêm khuya uống cuồng quay
lão huynh bảo lắm người yếm thế
nước biến ngồi chờ cuộc đổi thay

đánh trận hạ lào mất một tay
còn một tay cầm bút lưu đày
sống vẫn lạc quan vào vận nước
vẫn tin vào thế hệ tương lai

xưa uống cháy gan lủng dạ dày
bảo mình thích chết lúc đang say
bạn cũ thân tình hay nhắn gửi
trời còn cho sống được là may

tuồng chính trị đa số lầm vai
vẫn nhiễu nhương thế sự trong ngoài
lão huynh gắp cho miếng mồi nói
tao nhiều khi nghe phải rửa tai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP