09/02/2014

người bệnhnàng nghĩ mình là tiên nga
bị trời đày đọa mới sa xuống trần
thực nàng tuyệt thế giai nhân
nằm trong bệnh viện tâm thần thế thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP