04/02/2014

thơ hoangthầy nói thơ hay nếu cấu tứ
như căn nhà trống cửa mở toang
cái sướng người viết là khi gió
tha hồ lùa những ý tưởng hoang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP