19/02/2014

vui theo gióanh bạn nghe gió trong rừng nói
trời có bao giờ im gió đâu
thôi thì hãy sống vui theo gió
như lá cây cất tiếng rì rào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP