27/03/2014

ăn cơm nhà bạnbữa ăn canh bí nấu sườn
đậu hũ cà pháo chấm tương cự đà
nghe chầu văn nhấp vị trà
nhai kẹo lạc nhớ quê nhà bâng khuâng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP