10/03/2014

cần giúp đỡnói chuyện những người cần giúp đỡ
đâu chỉ dân khốn khó cùng đường
tôi chạnh nghĩ đám quan tham nhũng
họ cũng cần giúp đỡ hoàn lương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP