31/03/2014

chẻ giấc


Seated Gypsy Couple - Otto Mueller

đêm tiệc về chẳng thay quần áo
chàng ngủ lăn bởi uống say mèm
sáng mơn trớn nàng cười thỏ thẻ
tiếng ngáy mình chẻ giấc ngủ em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP