19/03/2014

khứu giácđêm xuống ngồi chung quanh bàn nhậu
oang oang những đệ tử lưu linh
một bợm nói đàn bà mũi thính
ngửi rất hay những đứa ngoại tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP