12/03/2014

nghịch lý xhcncán bộ đảng làm giàu bất chính
sống xa hoa dư luận bất cần
nhưng mở miệng là vì tổ quốc
xưng mình là nô bộc của dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP