03/03/2014

đọc thơ bạnđọc di cảo nhà thơ thú nhận
càng đọc tôi càng rúng động lòng
cô gái nói bố tôi nước mắt
không chảy ngoài mà chảy vào trong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP