30/03/2014

thuyền thơvì hồn người chất ngất thương đau
nên thơ là chiếc thuyền chở khổ
chèo chống những con chữ bảo nhau
hãy cứ ra khơi dù sóng gió

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP