25/03/2014

tự nhốtviết blog chỉ được viết linh tinh
viết chống Đảng là công an bắt
phải đắn đo tự nhốt trước mình
là nỗi khổ nhiều người viết blog

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP