28/06/2014

đầu sậucó người bảo công hàm bán nước
chữ ký là của Phạm Văn Đồng
nhưng sau lưng là bọn đầu sậu
Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh…

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP