25/06/2014

bìa rừngbìa rừng có hai con nai
từ đâu xuất hiện đứng nhai lá rừng
bên suối chàng ước mông lung
gió thổi nàng đến để cùng ngồi bên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP