21/06/2014

chia tay


The kiss- Edvard Munch

hai người cùng gọi ăn mì quảng
trước lúc chia tay chàng lên đường
lúc họ ôm nhau hôn chàng nói
mỗi phút xa một phút nhớ thương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP